Blåbär i Vitaby

Aktuell bärtillgång

Aktuell bärtillgång

Info. om bärtillgången uppdateras löpande, återkom gärna inför ditt nästa besök.

Hitta hit

God bärtillgång
God tillgång över stora delar av odlingen.
Medelgod bärtillgång
God tillgång, delar av odlingen har glesare mellan bären.
Glesare mellan mogna bär
Begränsad tillgång, det kan ta lite längre tid att plocka.